Digitalisaatio on tullut jäädäkseen ja kehittyy valtavin harppauksin. Monin paikoin Suomessakin pankki- ja rahoitusalalla on jo kauan sitten otettu käyttöön erilaisia digitaalisia palveluita. Verkkopankeista on jo siirrytty mobiilipankkeihin. Vaikka varsinkin iäkkäämpi kansanosa hoitaa raha-asiansa edelleen mieluiten kasvokkain, arvostaa nykypäivän kuluttaja palvelujen nopeaa saatavuutta.

Rahoitusalan digitalisaatio vaikuttaa suuresti kuluttajien tapaan hoitaa talouttaan ja raha-asioitaan. Ensin tulivat verkkopankit, joissa laskujen maksaminen ja muu päivittäinen asiointi onnistui helposti. Perässä seurasivat mobiilipankit, jotka mullistivat pankki- ja rahoitusalan. Omaa taloutta on nyt helppo seurata missä tahansa verkkoyhteyden avulla.

Rahoitusalan sovellukset: kaikki tieto omassa taskussa

Rahoitusalan sovelluksia kehitetään nyt huimaa tahtia. Erilaisia sovelluksia on saatavilla tavallisista mobiilipankeista erilaisten rahoitus- ja sijoituspalveluiden tarjoamiin sovelluksiin. Laskujen maksun lisäksi voit tehdä sijoituksia, jättää luottohakemuksia, tarkistella luottorajoja ja pankista riippuen hoitaa myös vakuutusasioita. Koska tunnistautuminen tapahtuu monivaiheisesti tai biometrisesti pankkiin kirjautuessa, ei mitään asiaa tarvitse hoitaa enää kasvokkain konttorissa. Tästä syntyy huomattavia kustannussäästöjä pankille ja ajansäästöä asiakkaalle. Monet pankit panostavat tosissaan sovellusten kehittämiseen ja houkuttelevat asiakkaitaan ottamaan mobiiliratkaisut käyttöön erilaisilla etuuksilla, kuten edullisemmilla palvelumaksuilla.

Muutamia mutkiakin matkassa on: asiantuntijoiden mukaan monilla asiakkailla on vääristynyt käsitys osaamisestaan finanssiasioissa. Itsepalvelun lisääntyessä asiantuntijakontakti voi jäädä toteutumatta, ja asiakas joutuu yksin selviytymään rahakoukeroiden maailmassa. Pankit ja finanssialan palveluntarjoajat kehittävät erilaisia sähköisiä asiakaspalveluratkaisuja, kuten chatbotteja. Joidenkin palveluiden käyttöehtona on, että käyttäjä osoittaa omaavansa riittävästi tietoa talousasioista, kuten säästämisestä tai sijoittamisesta.

Minkälainen on rahoitusalan digipalveluiden tulevaisuus

Digitaalisten palveluiden sääntely on lisääntynyt varsinkin rahoitusalalla viime vuosina voimakkaasti. Algoritmit ja tekoäly käsittelevät kuluttajasta saatavaa tietoa ja tekevät mallinnuksia esimerkiksi osto- ja kulutuskäyttäytymisestä sekä riskianalyyseja. Kun kuluttajat saavat päivittäin lukea lehdistä uutisia kyberhyökkäyksistä, on palveluiden tietoturvan oltava aukoton. Uudet nopeat tunnistautumisjärjestelmät, kuten sormenjälkitunnistus ja kasvojentunnistus, parantavat palveluiden tietoturvaa. Uudenlaisen teknologian omaksuminen ja käyttöönotto vie kuitenkin aikansa.

Tulevaisuuden digitaaliset palvelut pankki- ja rahoitusalalla ovat siis ennen muuta turvallisia, mutta niiden pitää olla myös yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin räätälöitävissä. Kuluttajalle on tärkeää kokea, että hänellä on hallinta omasta taloudestaan – tapahtuipa talouden hoito sitten konttorissa, verkkopankissa tai -sivustolla tai sovelluksessa.