Maailmamme on täynnä kuvia. Käytämme nykyään suuren osan ajastamme verkon erilaisissa kuvapalveluissa tai tuijotamme liikkuvaa kuvaa. Kuvat ja erilaiset kuvitukset ovat meille tuttuja ja läheisiä. Niillä pystytään myös vaikuttamaan verkkosivuston ilmeeseen ja sen herättämiin tunteisiin ja ajatuksiin. Kuvitus luo mielikuvia Kuvan ja kuvituksen käyttöä on tutkittu paljon vuosikymmenten aikana. Synkkä kuva saattaa herättää pelkoa. Pirteän […]